این لوگو همان لوگو اصلی سایت ما هست که قرار است در برنامه های جدید سایت ما استفاده شود.این لوگو برای محیط هایی که پس زمینه تیره دارند استفاده می شود.

فهرست