این لوگو اصلی سایت ما است که به دو حالت روشن و تاریک در سایت قرار گرفنه است. علاوه بر سایت این لوگو آیکون تمام برنامه ها تیم برنامه نویسی نیو هم است.و فقط رنگ بندی آن تغییر می کند.این لوگو هم به صورت وکتور طراحی شده است.

فهرست